ေခတ္လူိင္းရင္ျပင္ အစီအစဥ္

Posted by on in ေခတ္ၿပဳိင္ေကာက္ေၾကာင္းမ်ား

Details

ေခတ္လူိင္းရင္ျပင္ အစီအစဥ္
တင္ဆက္ – ေ၀ယံေဇာ္၊ ေဇယ်ာထြန္း၊ ေအာင္မင္းစုိး
တည္းျဖတ္ – ေ၀ယံေဇာ္

Leave a Reply

  • (will not be published)