ေခတ္လူိင္းရင္ျပင္ အစီအစဥ္တင္ဆက္ - ေ၀ယံေဇာ္၊ ေဇယ်ာထြန္း၊ ညီလင္းထြန္းတည္းျဖတ္ -ေ၀ယံေဇာ္

Posted by DVB TV News on Monday, March 16, 2015

ေခတ္လိႈင္းရင္ျပင္ အစီအစဥ္ (၁၆ မတ္ ၂၀၁၅)

Posted by on in ေခတ္လိႈင္းရင္ျပင္

Details

ေခတ္လူိင္းရင္ျပင္ အစီအစဥ္
တင္ဆက္ – ေ၀ယံေဇာ္၊ ေဇယ်ာထြန္း၊ ညီလင္းထြန္း
တည္းျဖတ္ -ေ၀ယံေဇာ္

Leave a Reply

  • (will not be published)