ေက်းလက္လမ္းတံတား လိုအပ္ခ်က္ျပည့္မီွေအာင္ က္ဖို႔ ၁၀ ႏွစ္စာေလာက္ အခ်ိန္ၾကာနိုင္

Posted by on in နည္းပညာ, သတင္း

Details

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးမွာ ေက်းလက္လမ္းတံတား လိုအပ္ခ်က္ျပည့္မီွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ၁၀ ႏွစ္စာေလာက္ အခ်ိန္ၾကာနိုင္တယ္လို႔ တုိင္း ေက်းလက္ဦးစီးမွဴးက ေျပာပါတယ္။ ေသာ္ဇင္မ်ိဳးက ေပးပို႔ထားပါတယ္။

Leave a Reply

  • (will not be published)