ေက်ာင္းသားေတြဘက္ကရုိက္လုိ႔ျပန္ရုိက္ရတာပါဆုိတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ စကားအေပၚသူတုိ႔ေျပာစကား

Posted by on in Voxpop

Details

ေက်ာင္းသားေတြဘက္ကရုိက္လုိ႔ျပန္ရုိက္ရတာပါဆုိတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ စကားအေပၚသူတုိ႔ေျပာစကား
ရုိက္ကူး၊တည္းျဖတ္ – မ်ဳိးမင္းဦး

Leave a Reply

  • (will not be published)