” ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းလုပ္သားမ်ားဘဝ”

Posted by on in ေခတ္ၿပဳိင္ေကာက္ေၾကာင္းမ်ား

Details

ေမွာင္မဲနက္နဲတဲ့ ေျမၾကီးေအာက္က က်င္းထဲမွာ အသက္နဲ႔ရင္းျပီး မိသားစုစားဝတ္ေနေရးအတြက္ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားေနၾကတဲ့ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းလုပ္သားေတြအေၾကာင္းကို တင္ဆက္ထားပါတယ္။

Leave a Reply

  • (will not be published)