ဧရာ၀တီ တိုင္းအစိုးရ ရန္ပံုေငြကိစၥ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္တဲ့အထိ စစ္ေဆးႏိုင္ျခင္း မရွိေသး

Posted by on in နယ္သတင္း, သတင္း, ႏိုင္ငံေရး

Details

ဧရာဝတီတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးသိန္းေအာင္ရဲ႕ တိုင္းအစိုးရ ရန္ပံုေငြကိစၥ ကို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးသစ္သက္တမ္း တစ္ႏွစ္ေက်ာ္တဲ့အထိ စစ္ေဆးႏိုင္ျခင္းမရွိေသး တဲ့သတင္း ကိုေတာ့ ေသာ္ဇင္မ်ိဳးကေပးပို႔ထားပါတယ္။
DVB TV –

Leave a Reply

  • (will not be published)