ရပ္ေက်းဥပေဒၾကမ္းမွာ ဧည့္စာရင္း တိုုင္တာပယ္ဖ်က္ဖိုု႔ အတည္ျပဳ

Posted by on in လႊတ္ေတာ္ေရးရာ, သတင္း

Details

ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒကို တတိယအႀကိမ္ျပင္ ဆင္တဲ့ဥပေဒၾကမ္းပါ ဧည့္စာရင္း တိုုင္ရမယ္ဆိုုတဲ့အခ်က္ကိုု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကေဆြးေႏြးၿပီး ပယ္ဖ်က္ဖိုု႔အတည္ျပဳလုုိက္ပါတယ္။ ဦးေက်ာ္ေဇယ်ာဝင္းသတင္းေပးပိုု႔ထားပါတယ္။
DVB TV – 20.09.2016

Leave a Reply

  • (will not be published)