ဦးခင္ေမာင္ေအး ( CB Bank ) ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္း

Posted by on in အင္တာဗ်ဴ း, ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း

Details

ဦးခင္ေမာင္ေအး (CB Bank ဥကၠဌ) ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္း
တင္ဆက္ – ဦးခင္ေမာင္၀င္း
ရုိက္ကူး / တည္းျဖတ္ – DVB

DVB TV – 09.06.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)