ဦးသီဟေစာ (၀ါရင့္သတင္းစာဆရာ)ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

Posted by on in ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း

Details

ဦးသီဟေစာ (၀ါရင့္သတင္းစာဆရာ)ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း
တင္ဆက္ – တိုးေဇာ္လတ္
ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ညီလင္းထြန္း
တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

Leave a Reply

  • (will not be published)