ဦးကိုနီ (တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန) ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

Posted by on in ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း

Details

သမၼၼတေလာင္းတေယာက္ဟာ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဘက္စံု ကၽြမ္းက်င္ေနစရာ မလို။
ဦးကိုနီ (တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန)
တင္ဆက္ – ဦးခင္သန္း
ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ညီလင္းထြန္း

Leave a Reply

  • (will not be published)