အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ခန္႔အပ္ခံထားရသူေတြ ဘက္လိုက္မႈကင္းတဲ့ ၀န္ထမ္းေကာင္း ျဖစ္ဖို႔လို

Posted by on in လႊတ္ေတာ္ေရးရာ, သတင္း, ႏိုင္ငံေရး

Details

အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရသူေတြက ႏိုင္ငံအတြက္သာၾကည့္ၿပီး ဘက္လိုက္မႈကင္းတဲ့ ဝန္ထမ္းေကာင္းေတြျဖစ္မွသာ တိုင္းျပည္ကံၾကမၼာ ေကာင္းလိမ့္လို႔ သံုးသပ္ ေ၀ဖန္မႈေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီသတင္းကို ေဒၚေလးေလးမြန္ ေပးပို႔ထားပါတယ္။ DVB TV – 24.04.2015

Leave a Reply

  • (will not be published)