အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို လံုၿခဳံေရးအရ ထိန္းထားႏိုင္ၿပီလို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပု ေျပာ

Posted by on in တိုင္းရင္းသားေရးရာ, သတင္း

Details

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို လံုၿခံုေရးအရ ထိန္းထားႏိုင္ၿပီလို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုက ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ဒီသတင္းကို ေဒၚခင္ရူပါ တင္ဆက္ထားပါတယ္။
DVB TV – 28.08.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)