"အေ၀းေရာက္ေနတဲ့ေကာင္မေလးကုိလြမ္းဆြတ္တမ္းတ စုိးရိမ္စိတ္ေတြနဲ႔သူ႕ဆီကုိ အျမန္ျပန္လာေစခ်င္ပါတယ္"ကဲ ေကာင္ေလးက ဘယ္လုိစုိးရိမ္စိတ္ေတြ ျဖစ္ေနလဲဆုိတာကုိေတးေရး-ကုိျမေအး၊ ေတးဆုိ-ေဇာင္း သီဆုိထားတဲ့"အျမန္သာသာျပန္လာခဲ့" သီခ်င္းေလးကုိ နားဆင္ရေအာင္ ထုတ္လႊင့္ေပးလုိက္ပါတယ္။

Posted by DVB entertainment on Tuesday, May 19, 2015

“အျမန္သာသာျပန္လာခဲ့” ေတးဆို – ေဇာင္း

Posted by on in MTV, ေဖ်ာ္ေျဖေရး

Details

“အေ၀းေရာက္ေနတဲ့
ေကာင္မေလးကုိ
လြမ္းဆြတ္တမ္းတ စုိးရိမ္စိတ္ေတြနဲ႔
သူ႕ဆီကုိ အျမန္ျပန္လာေစခ်င္ပါတယ္”
ကဲ ေကာင္ေလးက ဘယ္လုိစုိးရိမ္စိတ္ေတြ ျဖစ္ေနလဲဆုိတာကုိ
ေတးေရး-ကုိျမေအး၊ ေတးဆုိ-ေဇာင္း သီဆုိထားတဲ့
“အျမန္သာသာျပန္လာခဲ့” သီခ်င္းေလးကုိ နားဆင္ရေအာင္ ထုတ္လႊင့္ေပးလုိက္ပါတယ္။

Leave a Reply

  • (will not be published)