အုိင္သျပဳ ေက်းရြာေလး ျပန္လည္ထူေထာင္ဖုိ႔ ၾကိဳးစားတဲ့အေၾကာင္း

Posted by on in Fix It, အထူးအစီအစဥ္မ်ား, အပတ္စဥ္က႑

Details

ဧရာဝတီတိုင္း ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္ အိုင္သျပဳ ေက်းရြာက ကမး္နားတန္းရပ္ကြက္က အိမ္ေျခ ၅၀ ေက်ာ္ဟာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ကမ္းပါးၿပိဳၿပီး အိုးအိမ္ေတြ ပ်က္စီးခဲ့ရပါတယ္။ ေပ်ာက္ဆံုးသြားတဲ့ သူတို႔ ရဲ႕ အိုးအိမ္အသိုက္အၿမံဳအတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ဖို႔ ေဒသခံေတြနဲ႔ ပရဟိတအဖြဲ႕ေတြ ၾကိဳးစားခဲ့ၾကတဲ့အေၾကာင္း တေယာက္တလက္ အစီအစဥ္မွာ တင္ဆက္ထားပါတယ္။

Leave a Reply

  • (will not be published)