အိမ္မျပန္ရဲသူတို႔ရြာ

Posted by on in ေခတ္ၿပဳိင္ေကာက္ေၾကာင္းမ်ား

Details

တုိက္ပြဲေတြၿဖစ္ခဲ့လုိ႔ လူသူကင္းမဲ့ေနတဲ့ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နားက ဝိုးလံုရြာေလးဆီ သြားတဲ့ခရီးစဥ္အေၾကာင္းကို ၾကည့္ရႈၾကရမွာပါ။

Leave a Reply

  • (will not be published)