“အာဇာနည္မ်ိဳး ေသရိုးမရွိ” – ေတးေရး/ဆို- တက္ေန

Posted by on in MTV, ေတးဂီတ, ေဖ်ာ္ေျဖေရး

Details

“အာဇာနည္မ်ိဳး ေသရိုးမရွိ” – ေတးေရး/ဆို- တက္ေန (၁၈ ဇူလိုင္ ၂၀၁၃)

Leave a Reply

  • (will not be published)