အယ္ဒီတာစကား၀ုိင္းအစီအစဥ္

Posted by on in Editoral Talk

Details

အယ္ဒီတာစကား၀ုိင္းအစီအစဥ္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံႏွင့္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံတစ္ရပ္ျဖစ္လာႏုိင္ေခ်ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္
တင္ဆက္ – တုိးေဇာ္လတ္
ရုိက္ကူး ၊ တည္းျဖတ္ – ညီလင္းထြန္း

Leave a Reply

  • (will not be published)