အမ်ဳိးသားလူငယ္ကြန္ဂရက္အဖြဲ႔က၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ေတြ႔ရွိခ်က္ထုတ္ျပန္

Posted by on in သတင္း, ေရြးေကာက္ပဲြ

Details

အမ်ဳိးသားလူငယ္ကြန္ဂရက္အဖြဲ႔က၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္စီမံကိန္းအရ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ျဖစ္စဥ္တခုလံုး ေတြ႔ရိွခ်က္ေတြကို ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။ ဒီသတင္းကို ေဒၚေလးေလးမြန္ေပးပို႔ထားပါတယ္။

Leave a Reply

  • (will not be published)