အမ်ဳိးသမီးစကား၀ုိင္းအစီအစဥ္

Posted by on in အမ်ဳိးသမီး စကား၀ုိင္း

Details

အမ်ဳိးသမီးစကား၀ုိင္းအစီအစဥ္
တင္ဆက္ – တူးတူးျမင့္သိန္း
ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ေဇယ်
တည္းျဖတ္ – ညိဳမာသက္

Leave a Reply

  • (will not be published)