အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒမွာ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဖြဲ႔စည္းပံုမရွိ

Posted by on in သတင္း, ႏိုင္ငံေရး

Details

ေက်ာင္းသားသမဂဖြဲ႔စည္းပံု မရွိတာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒကိုျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းတခုလံုးကိုပယ္ဖ်က္ဖို႔ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္က အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးသြားပါတယ္။ ဦးေအာင္ၾကီး

Leave a Reply

  • (will not be published)