ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရဲ႕ အမိႈက္ ေတြကိုု ဘယ္လိုုသိမ္းေနသလဲ

Posted by on in Fix It, အထူးအစီအစဥ္မ်ား

Details

တေန႔ကို တန္ခ်ိန္ (၅၀၀၀)ေလာက္ထြက္ေနတဲ့ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရဲ႕ အမိႈက္ ေတြကိုု ဘယ္လိုုသိမ္းေနသလဲဆိုတာကိုအနီးကပ္ေတြ႔ျမင္ရပါမယ္။
DVB TV – 10.05.2017

DVB Close-up Facebook page – https://www.facebook.com/DvbCloseup/

Leave a Reply

  • (will not be published)