အပူရွိန္ျမင့္တဲ့အခ်ိန္ သၾကၤန္လည္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး သူတုိ႔ေျပာစကား

Posted by on in Voxpop

Details

အပူရွိန္ျမင့္တဲ့အခ်ိန္ သၾကၤန္လည္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး သူတုိ႔ေျပာစကား
ရုိက္ကူး / တည္းျဖတ္ – ေအာင္သူ

Leave a Reply

  • (will not be published)