အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ Editorial Talk

Posted by on in Editoral Talk, စာေပအႏုပညာ

Details

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ Editorial Talk
တင္ဆက္ – တုိးေဇာ္လတ္
ရုိက္ကူး / တည္းျဖတ္ – ညီလင္းထြန္း

Leave a Reply

  • (will not be published)