အနာဂတ္တေစၦအေျခာက္ခံေနရတဲ့ သရက္ျမိဳ႕ရုပ္သံ

Posted by on in ႐ုပ္သံမွတ္တမ္း

Details

အနာဂတ္တေစၦအေျခာက္ခံေနရတဲ့ သရက္ျမိဳ႕ရုပ္သံ
ရုိက္ကူး၊ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – မင္းညိဳ

Leave a Reply

  • (will not be published)