အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ ျပင္ဆင္ဖို႔ အေျခခံလုပ္သားေတြရဲ႔ ကုန္က်စရိတ္ စစ္တမ္းေကာက္ယူ

Posted by on in သတင္း, အလုပ္သမား

Details

အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ဖို႔အတြက္ အေျခခံအလုပ္သမားေတြရဲ့ တေန႔တာကုန္က်စရိတ္ စစ္တမ္းေတြ ေကာက္ယူေနတယ္လို႔ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီရဲ့ အဖြဲ့ဝင္တဦးကေျပာပါတယ္။ ဦးအာကာ သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။
DVB TV – 27.02.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)