ညႊန္ၾကားလာရင္ ၿပီးခဲ့တဲ့ အစိုးရ ငါးႏွစ္တာ စာရင္းေတြကို ျပန္စစ္ေဆးေပးမယ္လုိ႔ ေျပာ

Posted by on in သတင္း, ႏိုင္ငံေရး

Details

အစိုးရအဖြဲ႕က စစ္ေဆးဖို႔ ညႊန္ၾကားလာရင္ ၿပီးခဲ့တဲ့ အစိုးရ ငါးႏွစ္တာ စာရင္းေတြကို ျပန္စစ္ေဆးေပးမယ္လုိ႔ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုးက ေျပာပါတယ္။ ေအာင္ဆန္းဦးက သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။
DVB TV – 05.05.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)