အစိုးရသစ္ လက္ထက္မွာ စီးပြားေရးအခင္းအက်င္း စိန္ေခၚမႈေတြ ရွိေန

Posted by on in စီးပြားေရး, သတင္း, ႏိုင္ငံေရး

Details

ေနာင္တက္မယ့္ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးအခင္းအက်င္းက အေျပာင္းအလဲနဲ႔ အတူ စိန္ေခၚမႈကလဲ ရိွေနပါတယ္လို႔ စီးပြားေရးပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူက ေထာက္ျပေျပာဆို လိုက္တာပါ။ ဦးသိုက္ဇင္က သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။
DVB TV – 16.11.2015

Leave a Reply

  • (will not be published)