အင္းေတာ္ၾကီးဘုရားပြဲရုပ္သံ

Posted by on in ႐ုပ္သံမွတ္တမ္း

Details

အင္းေတာ္ၾကီးဘုရားပြဲရုပ္သံ
တင္ဆက္၊ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – သင္းသင္းႏြယ္

Leave a Reply

  • (will not be published)