အင္ဖက္ အမုိးလုပ္သူမ်ားအေၾကာင္း ရုပ္သံမွတ္တမ္း

Posted by on in မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္, ႐ုပ္သံမွတ္တမ္း

Details

အင္ဖက္ အမုိးလုပ္သူမ်ားအေၾကာင္း ရုပ္သံမွတ္တမ္း
တင္ဆက္ / တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး
ရုိက္ကူး – မင္းညိဳ

Leave a Reply

  • (will not be published)