အင္တာနက္လုံၿခဳံေရးအတြက္ ပိုရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံၾကဖို႔ နယ္သာလန္ေဆာ္ၾသ

Posted by on in သတင္း, ႏိုင္ငံတကာ

Details

ဆိုင္ဘာ အင္တာနက္ ေလာကအတြင္း တာဝန္ခံမႈ ရွိတဲ့ အမူအက်င့္ေတြနဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြကို ေဆြးေႏြးဖို႕ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရေတြနဲ႕ ပုဂၢလိက က႑ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေတြ႕ဆံုခဲ့အျပီး နယ္သာလန္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ မာ့ခ္ ရူတဒ္က ဆိုင္ဘာလံုျခံဳေရးအတြက္ ပိုျပီး ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံၾကဖို႕ ၾကာသပေတးေန႕က ေဆာ္ၾသ လိုက္ပါတယ္။ DVB TV – 17.04.2015

Leave a Reply

  • (will not be published)