အင္တာနက္စာမ်က္အစီအစဥ္

Posted by on in အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ

Details

အင္တာနက္စာမ်က္အစီအစဥ္

၁။ ကုုန္ေစ်းႏႈန္းကာတြန္း
https://www.facebook.com/330532133736775/photos/pb.330532133736775.-2207520000.1448864294./783850638404920/?type=3&theater

၂။ ႏိုုင္ငံျခားသားေတြကိုုယ္တိုုင္ ၀င္ေဆာက္ေနတဲ့ စကိတ္ကြင္း
https://www.facebook.com/kyawmin.aung.102/posts/788961401249360

၃။ ဖ်က္လိုုဖ်က္ဆီး စိတ္ဓာတ္ေတြျပင္သင့္ၿပီ
https://www.facebook.com/zarni.yan

၄ ျပဇာတ္ကရင္း မေတာ္တဆ ယမ္းေပါက္ကြဲမႈ ဗီဒီယိုု
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal/videos/944229072281561/

၅။ အမ်ိဳးသမီး အဆီခ်လုုပ္ငန္းမွ မဇာလီ၀င္း
https://www.facebook.com/Social-Action-for-Women-SAW-1429330840619312/?fref=ts

၆။ ကေလးမ်ားကိုု မ်က္ေျခမျပတ္သင့္ ယူက်ဳ
https://www.facebook.com/ms.maii

တင္ဆက္ – မုိးျမင့္ဇင္
ရုိက္ကူး – မုိးျမင့္ဇင္
တည္းျဖတ္ – ရဲ၀င့္သူ

Leave a Reply

  • (will not be published)