အင္တာနက္စာမ်က္နာအစီအစဥ္

Posted by on in အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ

Details

အင္တာနက္စာမ်က္နာအစီအစဥ္
တင္ဆက္ – ရဲ၀င့္သူ
ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ
တည္းျဖတ္ – ရဲ၀င့္သူ

Leave a Reply

  • (will not be published)