အင္တာနက္စာမ်က္နာအစီအစဥ္

Posted by on in အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ

Details

အင္တာနက္စာမ်က္နာအစီအစဥ္
ေက်ာ္သူရိန္ရဲ႕ ေရေဘးကာတြန္း ၊ ေရေဘးအတြက္ လစာ၂လစာကို လွဴလိုုက္တဲ့ အိမ္အကူမိန္းကေလး ၊ ေဝဠဳေက်ာ္ရဲ႕ ရုပ္ရွင္ မဟုုတ္တဲ့ စြန္႔စားခန္း ၊ ေရေဘးသင့္သူေတြကို တိုက္ရိုက္ကူညီဖို႔ အိမ္ျဖဴေတာ္ကိုေရးတဲ့ အသနားခံစာမွာ ကူညီလက္မွတ္ထိုုးႏိုင္တဲ့ ေနရာ ၊ ေရေဘးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းေတြ နဲ႔ အကူအညီေပးတဲ့ အဖြဲ႔ေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြကို စုစည္းထားတဲ့ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေတြ ၊ ေရသန္႔ဘူးနဲ႔ လုုပ္တဲ့ေလွ ၊ ကမ္းလင့္လက္မ်ားသီခ်င္းကို ၾကည့္ရွဳရမွာပါ။

Leave a Reply

  • (will not be published)