အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔ သတင္းအခ်က္အလက္တုိင္း မီဒီယာကို အသိေပးရန္ မျဖစ္ႏုိင္

Posted by on in မီဒီယာ, သတင္း, ႏိုင္ငံေရး

Details

ႏုိင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔အတြက္ လုံျခံဳေရးအရ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ သတင္းမီဒီယာသမားေတြကုိ အားလုံး အသိေပးလုိ႔ မျဖစ္ဘူးလုိ႔ မေကြးတုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာဆုိလုိက္ပါတယ္။ ဦးေဇာ္ေဖ သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။
DVB TV – 15.06.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)