သႀကၤန္မ႑ပ္ လမ္းေလွ်ာက္ သႀကၤန္အတြက္ ျပင္ဆင္ေနမႈ အေျခအေန

Posted by on in ပြဲေတာ္, သတင္း

Details

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က သႀကၤန္မ႑ပ္ ေတြနဲ႔ လမ္းေလွ်ာက္ သႀကၤန္အတြက္ ျပင္ဆင္ေနမႈ အေျခအေနေတြကုိ ေက်ာ္ေဇယ်ရဲ႔ သတင္းေပးပုိ႔ခ်က္မွာ ရွဳစားႏုိင္ပါတယ္။

DVB TV – 11.04.2018

Leave a Reply

  • (will not be published)