သူရဦးေရႊမန္း ႏွင့္ သီးသန္႔ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

Posted by on in အင္တာဗ်ဴ း, ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း

Details

သူရဦးေရႊမန္း (ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာသုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ – ဥကၠဌ) ႏွင့္ သီးသန္႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္း

“ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆဲြထားကတည္းကိုက ဥပေဒ ျပင္တဲ့အခါမွာ ခက္ခဲေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားလို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတရပ္ကို ေရးဆဲြတဲ့အခါမွာ လြယ္လြယ္နဲ႔ ျပင္လို႔မရဘူးဆိုတဲ့ သေဘာတရား ရွိတယ္။ ခက္ခက္ခဲခဲ ျပင္ရတယ္။ ခက္ခဲလြန္းတယ္ဆိုတဲ့ အပိုင္းမ်ား ရွိေနရင္ေတာ့ ဒါမ်ဳိးေတြက ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္တဲ့သေဘာ ရွိပါတယ္”

တင္ဆက္ – သန္း၀င္းထြဋ္
ရုိက္ကူး / တည္းျဖတ္ – DVB

Leave a Reply

  • (will not be published)