သူငယ္တန္း KG သင္ရိုုးညႊန္တမ္းအသစ္အေၾကာင္း ၿခဳံငုုံတင္ျပခ်က္

Posted by on in ပညာေရး, လူငယ့္အသံ, သတင္း, အထူးအစီအစဥ္မ်ား

Details

ေက်ာင္းဖြင့္ရာသီနဲ႔ သူငယ္တန္း KG သင္ရိုုးညႊန္တမ္းအသစ္အေၾကာင္း ၿခဳံငုုံတင္ျပခ်က္ လူငယ္တိုု႔ဘ၀ ရုုပ္သံ မွတ္တမ္း

အခုုႏွစ္ ေက်ာင္းဖြင့္ရာသီမွာ အရင္ႏွစ္ကနဲ႔မတူတဲ့ အေျပာင္းအလဲျမင္ကြင္းတခ်ဳိ႔ကိုု ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး ကာလ မတိုုင္ခင္ကတည္းက စတင္ျမင္ေတြ႔လာရပါတယ္။

KG လိုု႔ေခၚတဲ့ သူငယ္တန္း သင္ရိုုးညႊန္းတမ္းအသစ္ကိုု ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္အမွီ ေျပာင္းလဲက်င့္သုုံးႏိုုင္ဖိုု႔ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမေတြကိုု တိုုင္းအဆင့္ ၿမဳိ႔နယ္အဆင့္ သင္ၾကားေရးနည္းစနစ္သင္တန္းပိုု႔ခ်မႈ ပုုံရိပ္ေတြဟာ သတင္းေတြထဲ၊ အင္တာနက္လူမႈကြန္ရက္ေတြေပၚမွာ ပ်ံ႔ႏွံ႔လာခဲ့ၿပီး လူအမ်ား စိတ္၀င္စားမႈ ရရွိခဲ့ပါတယ္။

သင္႐ိုးအသစ္မွာ အရင္ကလိုု ဘာသာရပ္အလိုုက္ မခြဲျခားေတာ့ပဲ ကိုယ္စိတ္ ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာျခင္း၊ စာရိတၱ မိတၱ နဲ ့စိတ္လႈပ္ရွားမႈ ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္း၊ အျပန္အလွန္ေျပာဆိုဆက္သြယ္ျခင္း၊ သခ်ၤာအေျခခံေတြကို စူးစမ္း ေလ့လာျခင္း၊ အႏုပညာရသ ခံစားျခင္း နဲ ့ ဖန္တီးျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ေလာကကို သိရွိနားလည္ျခင္း စတဲ့ သင္ယူမႈနယ္ပယ္ ၆ ခု တို႔နဲ ့ ဖြဲ႕စည္းထားပါတယ္။ အေျခခံအေရး၊အဖတ္ကို စာသင္ႏွစ္ရဲ ့ေနာက္ဆုံး ၃ လတာကာလမွာသာစတင္သင္ၾကားေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

KG သူငယ္တန္းပညာေရးစနစ္ဟာ အသက္(၅)ႏွစ္ျပည့္ၿပီးေတာ့ ပထမတန္းမွာ ပညာဆက္လက္သင္ၾကားဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္ ဘက္စုံဖြံ႔ၿဖဳိးမႈရရွိေအာင္ သင့္ေတာ္တဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္သင္ၾကားေပးျခင္းလို႔ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၂(က)မွာ အဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆိုထားပါတယ္။

ဇြန္လ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္မွာေတာ့ သူငယ္တန္းသင္ရိုုးညႊန္းတမ္းအသစ္နဲ႔အတူ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈရဲ႔ အေျခခံအက်ဆုုံး ပထမေျခလွမ္းေတြကိုု စတင္ျမင့္ေတြ႔ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုုက္ရပါတယ္။

DVB Youth Voice – 25.05.2016

Leave a Reply

  • (will not be published)