သိုင္းသမားဘဝ

Posted by on in ေခတ္ၿပဳိင္ေကာက္ေၾကာင္းမ်ား

Details

သိုင္းသမားဘဝ
ျမန္မာ့သိုင္းကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးစိတ္နဲ႔ မတိမ္ေကာရေအာင္ ဘဝတေလွ်ာက္လံုး ႀကိဳးစားခဲ့တဲ့ သိုင္းဆရာႀကီးေတြအေၾကာင္းကို တင္ဆက္ထားပါတယ္။

Leave a Reply

  • (will not be published)