သာယာ၀တီ ေထာင္က ေသြးစြန္းေန႔မ်ား

Posted by on in ေရဆံုးေျမဆံုး

Details

“ဥပမာ – က်ေနာ္ ၁၀ ခ်က္ရိုက္ခံရတယ္ဆိုရင္ ရိုက္ခဲ့တဲ့သူကို ၁၀ခ်က္ျပန္ရိုက္ခ်င္လို႔ လုပ္ေနတာမဟုတ္ဘူး၊ အဓိကကေတာ့ ဒီအေျခအေနတခုကို က်ေနာ္တို႔ျဖတ္သန္းခဲ့တယ္၊ အဲဒီ့ျဖတ္သန္းခဲ့တာ အခ်ည္းအႏွီးမဟုတ္ဘူးဆိုတာ သိေစခ်င္တယ္”

” သာယာ၀တီ ေထာင္က ေသြးစြန္းေန႔မ်ား ”
ေရဆုံးေျမဆုံး စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္မွတ္တမ္းရုပ္သံ

Leave a Reply

  • (will not be published)