သဘာ၀ဓါတ္ေျမၾသဇာ

Posted by on in အပတ္စဥ္က႑, ေခတ္သစ္လယ္ယာ

Details

သဘာ၀ဓါတ္ေျမၾသဇာ ေတြအျဖစ္ အသံုးျပဳလို႔ရႏိုင္တဲ႔ အသီးအခ်ဥ္ေဖာက္လုပ္နည္းနဲ႔ အဏုဇီ၀ပိုးေမြးတဲ႔လုပ္နည္း(တနည္းအားျဖင့္ EM-1 ) ဒီတပတ္ တို႔ေခတ္လယ္ယာ အစီအစဥ္မွာ တင္ဆက္ထားပါတယ္။

DVB TV – 13.10.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)