သတင္း အခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး ဥပေဒၾကမ္း ဘယ္ေတာ့လဲ?

Posted by on in ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာဥပေဒေရးရာ, အထူးအစီအစဥ္မ်ား, အပတ္စဥ္က႑

Details

သတင္း အခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး ဥပေဒၾကမ္း ဘယ္ေတာ့လဲ ?

အရင္အစိုးရလက္ထက္ကတည္းက ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနနဲ႔ မီဒီယာအဖဲြ႕အစည္းေတြ ပူးေပါင္းေရး ဆဲြေနတဲ႔ “သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး ဥပေဒၾကမ္း” ဟာ မူၾကမ္းအဆင့္ထိ ေရးဆဲြျပီးျဖစ္ေပမယ္႔ အခု ခ်ိန္အထိ ဥပေဒၾကမ္းအျဖစ္ မထုတ္ျပန္ႏိုင္ေသးပါဘူး ။ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၁၅ ႏိုင္ငံမွာ ဒီဥပေဒျပဌာန္းထားျပီး ျဖစ္ သလို အာရွတိုက္မွာဆိုရင္လည္း ႏိုင္ငံေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္မွာ ျပဌာန္းျပီး ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၇ အတြက္ နယ္စည္းမျခား သတင္းေထာက္မ်ားအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ႔ သတင္းလြတ္လပ္မႈအဆင့္ မွာ ျမန္မာႏိုင္င္ငံဟာ မႏွစ္ကအၫႊန္းကိန္းထက္ ၁၂ ဆင့္ တက္လာပါတယ္ ။ ဒါေပမဲ႔ သတင္းမီဒီယာ သမား ေတြကေတာ့ ဒီလိုအဆင့္တက္လာတာဟာ စာနယ္ ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ တိုးတက္လာတာလို႔ မဆိုႏိုင္ေသးဘူး ၊ သတင္းရယူခြင့္နဲ႔ပတ္သက္ျပီး ၾကီးမားတဲ႔ စိန္ေခၚမႈ ေတြ ရိွေနေသးတယ္၊ အထူးသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ဌာနဆိုင္ရာ သတင္းရယူေရး ကိစၥေတြမွာ အခက္အခဲေတြ အမ်ားၾကီး ရိွေနတယ္ ဆိုတဲ႔ ေ၀ဖန္သံုးသပ္မႈေတြ လည္း ရိွေနပါတယ္။ ဒီအစီအစဥ္မွာ ဒီအေၾကာင္းေတြကို ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။
DVB TV – 21.05.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)