သတင္းျပင္ဆင္ခ်က္

Posted by on in သတင္း, ႏိုင္ငံေရး

Details

၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွာ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြရဲ႕ မညီညႊတ္မႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိခိုက္လာတဲ့အတြက္ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ့္ကို တာဝန္ယူခဲ့ရတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးနဲ႔ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္လို႔ ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ေန႕က ထုတ္လႊင့္ခဲ့ပါတယ္။ အမွန္တကယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးနဲ႔ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာနႏၵလွျမင့္က DVB ကိုေျပာဆုိခဲ့တာကေတာ့ ၁၉၈၈ ဆိုတာ မပါဘဲ “ သမိုင္းမွာ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြမညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိခိုက္လာတဲ့အတြက္ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ကို တာဝန္ယူခဲ့ရတာျဖစ္တယ္”လု႔ိ ေျပာဆိုခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ သူေျပာဆိုခဲ့တဲ့ ေျဖၾကားခ်က္ အျပည့္အစံုကို ထပ္မံေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။
DVB TV – 07.08.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)