သတင္းေထာက္မ်ား မတရားဖမ္းဆီးခံေနရမႈအေပၚ အယ္ဒီတာ စကား၀ုိင္း

Posted by on in Editoral Talk, အပတ္စဥ္က႑

Details

DVB TV – သတင္းေထာက္မ်ား မတရားဖမ္းဆီးခံေနရမႈအေပၚ အယ္ဒီတာ စကား၀ုိင္း
တင္ဆက္ – တုိးေဇာ္လတ္

Leave a Reply

  • (will not be published)