သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၂) 20150409

Posted by on in သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား

Details

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၂) 20150409
တင္ဆက္ – ခုိင္ပန္းႏု၊ ေမသၾကၤန္
ရုိက္ကူး / တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

Leave a Reply

  • (will not be published)