သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၁)

Posted by on in သတင္း, သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား

Details

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၁)
တင္ဆက္ – လင္းဆက္ေအာင္၊ သူသူေအာင္
ရုိက္ကူး / တည္းျဖတ္ – ညီလင္းထြန္း

Leave a Reply

  • (will not be published)