DVB TV – သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ားအစီအစဥ္

Posted by on in သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား

Details

DVB TV – ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔ထြက္တဲ့သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ားကုိ ေကာင္းႏုိးရာရာေကာက္ႏုတ္တင္ဆက္ထားတဲ့ သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ားအစီအစဥ္
တင္ဆက္ – စည္သူေဇယ်၊ ထြန္းထြန္းသိန္း
ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ဒီဗီြဘီ

Leave a Reply

  • (will not be published)