သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား

Posted by on in သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား

Details

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔ထြက္ရွိလာတဲ့သတင္းစာဂ်ာနယ္မ်ားကုိေကာက္ႏုတ္တင္ဆက္ထားတဲ့အစီအစဥ္
တင္ဆက္ – သူသူေအာင္၊ ေအာင္ထြန္းျမင့္
ရုိက္ကူး ၊ တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

Leave a Reply

  • (will not be published)