သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား

Posted by on in သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား

Details

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၉ ရက္ေန႕ထြက္ရွိတဲ့သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္မ်ားကုိေကာက္ႏႈတ္တင္ဆက္ထားတဲ့အစီအစဥ္
တင္ဆက္ – ခုိင္ပန္းႏု၊ ေမသၾကၤန္
တည္းျဖတ္၊ ရုိက္ကူး – ဆန္နီ

Leave a Reply

  • (will not be published)