သခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္း ၁၃၉ ႏွစ္ေျမာက္အခမ္းအနား ရုပ္သံမွတ္တမ္း

Posted by on in မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္, ႐ုပ္သံမွတ္တမ္း

Details

သခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္း ၁၃၉ ႏွစ္ေျမာက္အခမ္းအနား ရုပ္သံမွတ္တမ္း
တင္ဆက္ – ရန္ႏုိင္
ရုိက္ကူး – ရန္ႏုိင္၊ ဥာဏ္ၾကီး၊ လြင္မႈိင္း
တည္းျဖတ္ – ရန္ႏုိင္

Leave a Reply

  • (will not be published)