စက္တင္ဘာ ၄ ရက္ ေန ့ ဝႆန္ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ဖြင့္ ပြဲ

Posted by DVB entertainment on Thursday, September 5, 2013

ဝႆန္ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ဖြင့္ပြဲ (၄ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၃)

Posted by on in မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္, ႐ုပ္ရွင္ပဲြေတာ္မ်ား

Details

ဝႆန္ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ဖြင့္ပြဲ (၄ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၃)

Leave a Reply

  • (will not be published)